Trappstädning

Trapphuset är första anhalten i en fastighet och samlar snabbt damm, pollen, hundhår och annan smuts. Det har negativ effekt på inomhusmiljön och luften, vilket på sikt kan påverka de boendes hälsa och välbefinnande.

Samtidigt är ett trapphus ett av de första intrycken man som besökare får av en fastighet, så det lönar sig i flera bemärkelser att vara noggrann med trappstädningen. Regelbunden rengöring av trapporna är ett bra sätt att visa fastigheten från sin bästa sida.