Målning & tapetsering

Målare i Alvesta och Växjö med omnejd

Målarent utför professionell målning och tapetsering allt från små till stora uppdrag i Alvesta och Växjö med omnejd. Våra målare lämnar alltid ett perfekt arbete efter sig och håller alltid den deadline samt den budget vi kommit överens om, allt för att uppnå nöjda kunder. Vi har ett stort fokus på miljön och därför använder sig våra målare alltid av vattenbaserade färger snarare än oljebaserade.

Vi målar med kärlek:  

Våra målare hjälper dig med målning av tak och väggar samt all målning som förekommer vid nybyggnation i Växjö och Alvesta med omnejd.

Vår företag uppfyller villkoren för ROT-avdrag

Våra tjänster:

 • Bredspackling
 • Invändig målning
 • Snickari målning
 • Takmålning
 • Tapetsering
 • Utvändig målning
 • Fönsterkitt
 • Golv läggning

 

Vi följer dessa punkter vid målningsarbeten:

 • Rengöring av verktyg och maskiner – Avfall efter rengöring av verktyg minimeras genom att skrapa ur merparten av färgen tillbaka i burken. Vid kortare avbrott i användandet förvaras verktygen lufttätt (i exempelvis plastfolie). Rengöring av verktyg och maskiner utföres på ett sätt så att tvättvatten ej går ut i avloppet eller naturen orenat genom användande av verktygstvätt.
 • Skyddstäckning – I största möjliga utsträckning skall papper och tyg användas för täckning. Där användning av plastfolie för täckning är nödvändig skall endast miljövänlig plastfolie användas. Sopsäckar av papper skall användas
 • Hantering av överbliven färg – För att minimera mängden av överbliven färg skall noggrann mängdberäkning göras innan beställning. Överbliven färg skall i största möjliga utsträckning återanvändas (som exempelvis grundfärg). Överbliven färg som av någon anledning inte går att återanvända skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom destruktion.
 • Hantering av emballage – Tomburkar skall insamlas, rengöras och återlämnas till leverantören enligt deras anvisningar. Papp, papper och kartong lämnas till återvinning.

Transporter – Transporter skall samordnas i syfte att minimera dessa till det allra nödvändigaste.