Kvalitet & garanti

Visionen för Målarens kvalitétsarbete är Kundernas förtroende och bästa genom lyhördhet, tillgänglighet och ständiga förbättringar. Målarens systematiska kvalitétsarbete är en förutsättning för att nå denna vision och grunden för Målarens åtagande att ständigt nå förbättringar.

Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetarbete

Kunderna ska i sitt förhållande till Målarent känna sig trygga i att tjänsterna utförs med kompetens och säkerhet ha möjlighet att påverka tjänsterna där förslag och klagomål uppmuntras och ses som ett led i att ständigt förbättra våra tjänster.

 

Uppleva att de bemöts med engagemang, lyhördhet och respekt